Digitale Wegwijzer

Onze dank aan de studenten Sociale Verpleegkunde van Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen.
Op vraag van onze vereniging Ik Leef Verder zijn zij de uitdaging aangegaan om een leidraad aan te bieden binnen de brede waaier van de beschikbare informatiestroom aangaande stofwisselingsziekten.

Vlaams agentschap voor personen met een handicap : VAPH

De bevoegdheden over de bijstand aan personen met een handicap zijn versnipperd over een groot aantal overheidsdiensten. Het resultaat daarvan is een soms moeilijk te ontwarren kluwen van maatregelen, tegemoetkomingen en reglementen.

De website van het VAPH wil voor personen met een handicap, hun omgeving en hun hulpverleners een gebruiksvriendelijke wegwijzer zijn in de zoektocht naar ondersteuning,  zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, tegemoetkomingen, sociale tarieven, vrijetijdsmogelijkheden,...

De website biedt u een volledig overzicht van de maatregelen en procedures, diensten en organisaties in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

http://www.vaph.be
Inhoudstabel
 
Villa Rozerood
     
Villa Pardoes

                   
Villa MAX vzw

                    Vakantiehuis Fabiola-Mechelsbos

Limmerik

vakantieverblijven afgestemd op extra zorg