Digitale Wegwijzer

Terug naar de inhoudstabel

Hulpmiddelen

Opgelet: Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan men, mits een aanvraag hiervoor, beroep doen op een budget hiervoor.
Dit budget kan men dan gebruiken om de hulpmiddelen, die men aanvraagt, te bekostigen.

Daar er een grote verscheidenheid is aan stofwisselingsziekten en het persoonsspecifiek verloop ervan vaak niet te voorspellen valt, is het moeilijk voor elke concrete situatie een overzicht van hulpmiddelen op te stellen.
Dientengevolge werd er door ons geopteerd om een meer algemeen overzicht te geven van de beschikbare laagdrempelige instanties in Vlaanderen met betrekking tot deze hulpmiddelen. Hopend u hiermee van dienst te zijn in uw zoektocht.

http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10525-Hulpmiddelen.htm